Höjt reskostnadsbidrag och traktamente för Bemanningsavtalet

Bemanningsavtalet – information till hängavtalsbundna företag
Höjt reskostnadsbidrag och traktamente

Publicerad:

Av Bemanningsavtalet följer att ett bemanningsföretag som hyr ut en arbetstagare till ett kundföretag som är bundet av något av Byggnads kollektivavtal, ska betala reseersättning till arbetstagaren för resan mellan bostaden och arbetsplatsen. Den 1 januari höjdes milersättningen i skattelagstiftningen. Som en följd av detta ändras också beloppen i kollektivavtalen. Ändringarna gäller från den 1 januari 2023.

Uthyrning inom Byggavtalets område
 ·         Reskostnadsersättningen höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer.

 

Uthyrning inom Teknikinstallationsavtalets område
 ·         Reskostnadsbidraget höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer

 

Uthyrning inom Glasmästeriavtalets område
 ·         Reskostnadsersättningen höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer

 

 

Uthyrning inom Entreprenadmaskinavtalets område
 ·         Reskostnadsersättningen höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer

 

Med vänlig hälsning

Byggnads

Uppdaterad: