Höjt reskostnadsbidrag och traktamente för Teknikinstallationsavtalet

Teknikinstallationsavtalet – information till hängavtalsbundna företag

Höjt reskostnadsbidrag och traktamente

Publicerad:

Som en följd av ett antal ändringar i skattelagstiftningen så höjs ett antal belopp i Teknikinstallationsavtalet. Ändringarna gäller från den 1 januari 2023.

De belopp som ändras är följande:

Reskostnadsbidrag – Teknikinstallationsavtalet § 7a mom 4
·         Reskostnadsersättningen höjs från 1,85 kr per kilometer till 2,50 kr per kilometer.

Traktamente – Teknikinstallationsavtalet § 7a mom 10
·         Traktamentet höjs från 360 kr till 390 kr.

 

Med vänlig hälsning

Byggnads

Uppdaterad: