Kollektivavtalets dag, 17 mars 2023

Kollektivavtal är bäst! Endast ett fåtal av dina anställningsvillkor regleras i lag. Till exempel i semesterlagen, arbetstidslagen och lagen om allmän pension. Därför är det så viktigt med kollektivavtal. Det ger dig bland annat rätt till arbetskläder, hälsokontroller och juridisk hjälp vid godtycklig uppsägning. Och inte minst: mer pengar i plånboken. Du tjänar alltid på kollektivavtal!

Publicerad:

Info om värdet för fler kollektivavtal finns på https://www.byggnads.se/medlem/kollektivavtal/kollektivavtalets-varde

Uppdaterad: