Byggnads Örebro Värmland

Aktuellt

 • Temadag Organisering den 26 maj

  Tisdagen den 26 maj kommer Byggnads Örebro-Värmland genom ombudsmän och fackligt förtroendevalda, besöka små och medelstora företag på orter i Örebro och Värmland. Vi kommer att informera om medlems...

 • Ändrade besöksrutiner hos Byggnads Örebro-Värmland

  Byggnads Örebro-Värmlands kontor i Örebro och Karlstad tar tillsvidare inte emot spontanbesök på grund av Corona och smittorisken. Besök ska därför bokas i förväg. Telefon- och e-postuppgifter t...

 • Information om AFA Försäkringar vid korttidsarbete

  Hur AFA Försäkringarna gäller för privat sektor i samband med korttidsarbete (s.k. korttidspermittering).  

 • Uppsägning vid arbetsbrist

  I pdf-filen nedan finner du foldern "Det här gäller vid arbetsbrist".  I den finns information om vad som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

 • Arbetsgivarinformation om korttidsarbete/korttidspermittering

  Här informerar Byggnads Örebro-Värmland om korttidsarbete/ korttidspermittering för de företag som är verksamma inom Örebro-Värmlandsregionerna.

 • Frågor och svar om Corona

    Vad händer om arbetsgivaren skickar hem mig trots att jag är frisk för att jag har varit i kontakt med någon som fått Corona?Arbetsgivaren kan skicka hem dig men arbetsgivaren ska betala full lön. Om jag får symptom och stannar hemma?I nuläget...

 • Byggsemestern 2020

  Parterna har enats om att rekommendera att semestern för 2020 förläggs med fyra veckor i en följd till tiden 6 juli - 31 juli, det vill säga veckorna 28 - 31.

 • Ingen ska dö på jobbet!

  Den 30 januari manifesterade LO-distriktet i Örebro och Värmlands Regionala ungkommitté på Stortorget i Örebro under parollen "Ingen ska dö på jobbet!".

 • Nomineringar inför årsmöte 2020

  Nu är det dags att nominera till Byggnads Örebro-Värmlands regionstyrelse samt sidoorganisationer. För nomineringar till kretsposter vänligen kontakta respektive kretsordförande.

 • Pressmeddelande angående löneöverenskommelse med Peab Sverige AB

  Ny lönemodell med målet att minska olyckor Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokuse...

Uppdaterad: