Byggnads Örebro Värmland

Aktuellt

 • Höstfest 2018

  Byggfacken och Fastighetsinbjuder till en träff

 • Öppettider under sommaren 2018

  Under vecka 29-31 är regionens kontor och telefonväxel stängd För allmännfackliga frågor ring Medlemscentret Byggnads Nu, 010 - 601 10 00 För a-kassefrågor ring 010 - 601 18 00 Vi önskar Er alla en trevlig sommar !  

 • Byggnadsbussen kommer till regionen

  Under veckorna 26-27 rullar Byggnadsbussen i vår region.

 • Företagsanpassad löneöverenskommelse med NCC

  Överenskommelse träffad mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad löneöverenskommelse

 • Byggsemestern 2018

  Byggsemestern för region Örebro-Värmland förläggs med 4 veckor i en följd till tiden 9 juli - 3 augusti, dvs veckorna 28-31

 • Ferielöner 2018-2019

  ByggavtaletGäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019 Elev som genomgåt andra året på gymnasiet: 97 kr/timmeElev som genomgått första året på gymnasiet: 88 kr/timmeÖvriga: 78 kr/timme Semesterersättning 12 procent enligt lag ska utgå....

 • Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Byggnads. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi därför förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna mer här: https://www.byggnads...

 • Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

  Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller. För att överenskommelsen ska bli giltig så måste den antas av Byggnads samtliga 11 regioner. Om den antas kommer den att tillämpas på NCCs arbetsplatser i hela lan...

 • Temadag Organisering 12 april

  Byggnads genom ombudsmän och fackligt förtroendevalda besöker små och medelstora företag på orter i Örebro och Värmland, torsdagen den 12 april. Medbestämmandeledamöter och lagbasar ansvarar för utdelning av material och besöker arbetsplatser på sina...

 • Frukostmöten FFV 2018

  Följande 6 teman är bestämda för kommande möten. Fullmakter, Machokulturen, Utvecklingsavtalen, Facklig förtroendevalda överenskommelsen (FMÖ), 2019 års möten och utbildningar, Huvudentreprenörsansvar (HEA)

Uppdaterad: