Byggnads Örebro Värmland

Avtalsteckning 2019

Byggavtalet
Avtalsteckning sker på våra kontor på respektive ort med start kl 9.00 och avslut ca kl 12.00. Alla Handlingar ska vara regionen tillhanda senast angivet datum för att avtalsteckning ska ske. Om kompletta handlingar är tillhanda för sent erbjuds avtalsteckning nästkommande datum. Alla handlingar förutom avtal lämnas ut digitalt.

Övriga avtal
Avtalsteckning sker på våra kontor på respektive ort och
hanteras löpande som tidigare.

Underlag mailas till: orebro-varmland@byggnads.se

 

Vecka Avtalsteckning Sista datum för
handlingar
Kontor
 2019      
 v39  27 sep  23 sep  Karlstad
 v41  11 okt  7 okt  Örebro
 v43  25 okt  21 okt  Karlstad
 v45  8 nov  4 nov  Örebro
 v47  22 nov  18 nov Karlstad 
 v49  6 dec  2 dec  Örebro
 v51  20 dec  16 dec  Karlstad

 

Avtalstecknare Avtal Kontor
Patrik Hjelm TIA Region
Jari Viitakangas BYGG; PLÅT Karlstad
Patrik Nyström BYGG Karlstad
Jenny Svensson BYGG; GLAS Örebro
Mattias Andersson BYGG Örero
Granskad: