Arbeta i Norge

Innan du börjar jobba i Norge!

Det är mycket att tänka på och många fällor att hamna i, därför är det viktigt att man tar reda på vad som gäller innan man börjar jobba i grannlandet. För korrekt information kontakta Grense-Tjänsten, www.gtm.nu eller 0571-23903.

När du fått jobb i Norge!

• Skaffa norskt Skattekort och ev. norskt D-nr på Likningskontoret speciell ID handling krävs.

• Skaffa konto i en norsk bank.

• Meddela Försäkringskassan.

• Meddela Byggnads/a-kassan.

• Vid arbetslöshet meddela Arbetsförmedlingen.

• Kontakta skatteverket.

Om/när du återvänder till Sverige!

• Sök om en U1(Tidigare E301). Kontakta arbetsförmedlingen i Norge, NAV Arbeid.

• Vid arbetslöshet kontakta Arbetsförmedlingen omgående.

• Kontakta A-kassan och Försäkringskassan för återinträde omgående.

• Kontakta lokala Skatteverket.

• Meddela Byggnads för återinträde

Man kan också söka information på Grense-Tjänstens hemsida på www.gtm.nu eller 0571-23903

Uppdaterad: