Byggnads Örebro Värmland

Filipstad/Storfors

Filipstads och Storfors Kommun – ingen verksamhet 

Ordförande
vakant

Adjungerande ombudsman


Övriga styrelseledamöter
vakant

Suppleanter
vakant

Ungdomsansvarig
vakant

Studieansvarig
vakant

 

Uppdaterad: