Byggnads Örebro Värmland

Hagfors

8/Hagfors mötestider 2019

20190529: Medlemsmöte Speedway. Anmälan till Tomas 076-843 04 30

20191023: Café Uwån kl. 18:00. Anmälan till Tomas 076- 843 04 30

20200123: Årsmöte kl. 18:00. Bruksmästaren. Anmälan till Tomas 076- 843 04 30

 

Ordförande
Tomas Pettersson
Tel. 076 - 8 430 430
tomas.pettersson@byggnads.se

Adjungerande ombudsman

Övriga styrelseledamöter
Oliver Persson
Jan-Olov Holmström
Fredrik Asplund
Matti Hänninen
Sören Bergquist

Suppleanter
Fredrik Asplund

Ungdomsansvarig

Studieansvarig

Ansvarig ombudsman
Tomas Pettersson

Uppdaterad: