Byggnads Örebro Värmland

Hallsberg

25/ Hallsberg

2020
Fotboll den 23 september, kl. 17:00 i Örebro. Samling vid Byggfackens Hus, Riagatan 51.
Luftgevär den 15 november, kl. 18:00 på Hallsbergs skytteklubb.

2021
Årsmöte den 21 januari 2021, kl. 18:00 på Hotell Stinsen.

Ordförande
Nicklas Jonsson, tfn: 0582-523 05 eller 070-398 64 56     
e-post: klasjon@telia.com

Ansvarig ombudsman
Erik Karlsson

Uppdaterad: