Byggnads Örebro Värmland

Karlstad

9/ Karlstad

2020
Fiskedag den 22 augusti, kl. 10:00 vid Sandbäckstjärnen.

2021
Årsmöte den 29 januari 2021, kl. 18:00. Plats meddelas senare.

Ordförande
Martin Bodén

Ansvarig ombudsman
Patrik Hjelm

 

Uppdaterad: