Byggnads Örebro Värmland

Örebro

35/ Örebro

20190524: Möte kl. 18:00 ABF. spel på Boule Bar, anmälan senast 190509

20190906: Bowling kl. 18:00 på Strike, anmälan senast 190830

20191126: Möte kl. 18:00 på Byggfackens Hus, Julbord. anmälan senast 191115

20200124: Årsmöte kl. 18:00 - lokal ej bestämd, anmälan senast 200117

Ordförande
Kjell Krantz
070-351 75 80

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Övriga ledamöter
Arne Bergqvist
Kjell Johansson

Suppleanter
Mattias Andersson

Ansvarig ombudsman
Jenny Svensson

Uppdaterad: