Byggnads Örebro Värmland

Säffle

Säffle mötestider 2019-20

20190523: Styrelsemöte kl. 18:30. Fackens Hus
20190919: Medlemsmöte kl. 18:30. Fackens Hus
20191206: Medlemsmöte - kokal ej bestämd
20200123: Årsmöte kl. 18:30. Fackens Hus

Ordförande
Bengt Mattsson
076-773 75 19

Övriga styrelseledamöter
Åke Schullström
Lennart Larsson
Peter Rolfsman

Suppleanter
Jan Bertil Wedberg

Sekreterare
Erik Pettersson

Ungdomsansvarig
Peter Rolfsman

Studieansvarig
Styrelsen

Ansvarig Ombudsman
Odd Maalsnes

Uppdaterad: