Säffle

5/Säffle 

2020
Medlemsmöte den 17 september, kl. 18:30 i Fackens Hus.
Medlemsmöte den 4 december, lokal ej bestämd.

2021
Årsmöte den 21 januari, kl. 18:30 i Fackens Hus.

Ordförande
Erik Pettersson

Ansvarig ombudsman
Odd Maalsnes

Uppdaterad: