Byggnads Örebro Värmland

Torsby

6/ Torsby – ingen verksamhet

Ordförande

Adjungerande ombudsman
Odd Maalsnes

Övriga styrelseledamöter


Suppleanter


Ungdomsansvarig


Studieansvarig

Uppdaterad: