Byggnads Örebro Värmland

Kristinehamn

10/ Kristinehamn

2020
Möte den 31 augusti, kl. 18:00 i LO-lokalen.
Unionstravet den 19 september. Anmälan görs till Håkan Ahlqvist på
073-337 32 76.
Möte den 3 november, kl. 18:00 i LO-lokalen.

2021
Årsmöte den 18 januari 2021, kl. 18:00. Anmälan görs till Håkan Ahlqvist på 073-337 32 76.

Ordförande
Håkan Ahlqvist, tfn: 073-337 32 76.

Adjungerande ombudsman
Thomas Andersson

Ansvarig ombudsman
Thomas Andersson

Uppdaterad: