Byggnads Örebro Värmland

Byggnads Kongress 2018 – Skriv motioner

Nu kan du börja skriva motioner inför Byggnads kongress nästa år. Du lämnar in motionerna digitalt. Regionen behöver ha din motion tillhanda senast 15 oktober.

En motion är ett förslag till beslut. Så här går det till

Skicka in din motion via den digitala mallen. I mallen blir det tydligt vad en motion ska innehålla. Tänk på att lägga till flera att-satser om din motion har flera beslutsförslag.Skicka in motionen och kontrollera att du får en bekräftelse via e-post.Motionen kommer in till regionen som fördelar den på rätt medlemskrets.Medlemskretsen tar beslut på ett medlemskretsmöte om de bifaller eller avslår motionen. Om motionen avslås finns möjligheten att den kan gå vidare som enskild motion.Därefter skriver regionen ett yttrande över motionen som de tar upp på regionstyrelse och regionfullmäktige.Motionen kommer till förbundet som skriver utlåtande och förslag till beslut till kongressen.

Tips

Tänk på att inte skriva att-satserna för precist. Det kan bli lättare att få din motion antagen om den inte kräver för precisa beslut, om det inte är ett precist beslut du föreslår.

Skriv motion här

Klicka på länken och följ instruktionerna i den digitala mallen. Kom ihåg att fylla i region och medlemskrets, samt ditt namn och uppgifter.

Skriv medlemsmotion

 

Här kan medlemskretsarna skriva motioner.

Kontakta din region för lösenord

www.byggnads.kongressen.nu

 

Tidplan

Enskilda motioner regionen tillhanda senast för vidarebefordran till
kretsstyrelserna - 15 oktober

Motionerna behandlas på kretsmötena under september

Samtliga motioner regionen tillhanda - 15 oktober

Regionstyrelsen behandlar motioner och utlåtanden - 17 november

Regionfullmäktige behandlar samtliga inkomna motioner samt regionstyrelsens utlåtande över detsamma - 30 november

Materialet översändes till förbundet - December

Byggnads kongress - 30 maj till 3 juni 2018

 

Kontakt

Katarina Sandgren

010 - 601 12 11

katarina.sandgren@byggnads.se

Uppdaterad: