Byggnads Örebro Värmland

Kongressmotion Blankett

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vårt långsiktiga verksamhet. Alla medlemmar kan påverka vad som kongressen beslutar om genom att lämna in motioner.
Har du förslag? Använd då denna blankett:

motionsmall-kongress-2018.pdf

Uppdaterad: