Byggnads Öst

Höjd ersättning till föräldralediga

Från och med årsskiftet kommer alla privatanställda föräldrar inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtalet finns, att kunna få 10 procent extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning.
Publicerad:
Uppdaterad: