Byggnads Öst

Nummer för utskick via SMS

Missar du viktig information? Uppdatera dina uppgifter till regionen!
Publicerad:

Regionen använder sig av sms-utskick för att förmedla viktig information. Därför är det viktigt att du håller dina uppgifter aktuella hos oss. För att kunna få sms måste mobilnumret vara ett 07.. nummer.

Du kan skicka ett mail till ost@byggnads.se där du uppger ditt namn, personnummer och aktuellt mobilnummer.

Du kan även ringa in till regionens växel på 010-601 10 12 och meddela nytt mobilnummer.

Ett tredje alternativ är att registrera dig och logga in via www.byggnads.se för att uppdatera dina uppgifter. Ditt användarnamn är ditt personnummer utan bindestreck. Lösenordet är ditt medlemsnummer utan bindestreck. Bakom inloggningen på vår hemsida kan du även hitta annan information som kan vara nyttig för dig som medlem. Du ser t ex vilken inkomst som finns rapporterad på dig och du ser ditt ocr-nummer här för inbetalning av medlemsavgift.

 

Uppdaterad: