Byggnads Öst
Deltagare vid regionens strategidagar

Fotograf: Magnus Cato

Strategidagar

Den 29 - 30 september var det dags för årets Strategidagar

Publicerad:

Varje år träffas alla anställda, ordförande i varje medlemskrets och regionstyrelsen för en planeringskonferens inför nästa år verksamhetsår. Vi sammanfattar året, ser vad som fungerat och vad som fungerat mindre bra. Går igenom målplanen för nästa år och planerar hur vi ska nå upp till våra mål.

Uppdaterad: