EU-valet är viktigt för våra medlemmar

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vad angår det mig, kanske en del frågar? Mitt svar är att det angår både dig och alla andra medlemmar i ett LO-förbund. Vi behöver ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Ska vi lyckas med det måste det vara ordning och reda på EUs inre marknad och den kan vi bara reglera på EU-nivå. Och i frågan om hur företagen ska kunna konkurrera på den inre marknaden är svensk arbetarrörelse och svensk borgerlighet i grunden oense. Moderaterna och de andra borgerliga partierna har konsekvent ställt sig på företagens sida vad gäller möjligheten att dumpa löner och arbetsvillkor. Detta är oacceptabelt. Och därför är det viktigt vilka som fattar besluten: Socialdemokraterna eller högern.

Publicerad:

Därför kandiderar jag till Europaparlamentet för Socialdemokraterna. Jag gör det tack vare det stöd jag fått från Byggnads och LOs övriga förbund. Om jag blir vald kommer jag att arbeta med de frågor som är viktiga för dig och alla andra LO-medlemmar, liksom för våra fackliga kamrater i övriga Europa.

För det första vill jag arbeta för ordning och reda på arbetsmarknaden. Företagen ska inte kunna kringgå eller utnyttja EU-regler på bekostnad av våra löner och vår arbetsmiljö. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Fackliga fri- och rättigheter måste överordnas företagens ekonomiska friheter. Vi måste ta tillbaka kontrollen från de marknadskrafter som tillåter att byggnadsarbetare tvingas sova på arbetsplatser runt om i Sverige och att chaufförer från andra länder kör inrikestrafik för 30 kronor i timmen.

För det andra vill jag verka för att stärka svensk och europeisk konkurrenskraft. Två tredjedelar av den svenska exporten går till EUs inre marknad och vi gynnas av handelsavtal med länder utanför unionen. När USA inför tullar på industrivaror måste vi ha ett EU som står upp för våra gemensamma intressen. Hade Sverige tvingats föra den kampen ensamt hade den redan varit förlorad.

För det tredje ska jag arbeta för att stärka respekten för demokrati och grundläggande rättigheter. Idag ser vi hur högerextremismen växer. I flera EU-länder styr partier som ifrågasätter det öppna och demokratiska samhället, men även föreningsfriheten och strejkrätten. Här måste vi markera stenhårt. Att stå upp för demokratin måste vara en förutsättning för att kunna fortsätta vara en fullvärdig EU-medlem.

Dessa tre frågor hänger samman. Låglönekonkurrens på arbetsmarknaden bidrar till misstro mot våra demokratiska system. När ojämlikheten breder ut sig ökar stödet för krafter som vill underminera demokratin. Om vi ska kunna försvara våra demokratiska institutioner måste vi hantera de faktiska problem som vanligt folk möter på jobbet och i sin vardag, både här hemma och i hela Europa. Då kan lösningen aldrig vara att i ilska vända oss bort och överlåta åt andra att fatta besluten i EU. Tvärtom. Ilskan måste vi använda konstruktivt, annars spelar vi bara våra motståndare i händerna.

Därför ställer jag upp för Socialdemokraterna som facklig kandidat i EU-valet. Valet handlar om vilka som vill öka tryggheten för vanligt folk. Därför måste vi vara många som går och röstar i EU-valet den 26 maj. Vi måste ta tillbaka kontrollen! För ordning och reda på arbetsmarknaden, för stärkt konkurrenskraft och för värnandet av demokratin!

 

Fotograf: Joacim Schwartz

 

Johan Danielsson

LO-förbundens gemensamma kandidat (S) till Europaparlamentet.

 

Uppdaterad:
Kategorier: