Påminnelseutskick LÖSEN

Publicerad:

I dagarna kommer ett påminnelsebrev gällande redovisning av underlag till LÖSEN att skickas ut till er som har hängavtal. 

Alla arbetsgivare som är anslutna till byggavtalet har en skyldighet att redovisa löneuppgifter avseende de anställda, se (Byggavtalet § 3 pkt 10.0-10.2).

Redovisning skall ske elektroniskt för samtliga anställda som verkar under Byggavtalet senast den 30:e varannan månad.

Följ länken för support och kontakt.

Uppdaterad: