Den långa vägen tillbaka i arbete och ersättning

Då Insurello för en aggressiv reklamkampanj på TV och i övrig media vill vi upplysa om vad deras koncept går ut på. Man åtar sig ärenden som kan generera pengar och tar då 25% i ersättning för det. Det är upp till varje Byggnads medlem att avgöra hur man vill göra, men att vända sig om rättshjälp i försäkringsärende ingår i medlemskapet. Därför anser vi att det är bättre att få all ev ersättning själv, till den som ska ha den har rätt till det, utan att dela med sig 25% till ett bolag.

Publicerad:

Här är en berättelse från en medlem i Byggnads Öst.

Jag jobbade på ett rikstäckande företag och hade stora besvär med vibrationsskador. Kände att företaget inte riktigt tog det på allvar, men vid en skyddsombudsutbildning så kom frågeställningen upp om just den vanliga arbetssjukdomen med vibration-skador. Jag tog då hjälp av regionen och började med att anmäla skadorna till Försäkringskassan och AFA-Försäkring.

Efter en tid ansåg företaget att det inte gick att anpassa arbetsuppgifterna mer utan jag blev uppsagd. Kontakt togs med Galaxen, och dom började leta efter ett anpassat arbete med ett lönebidrag.

Vidare drev byggnads ihop med ett skyddsombud en vållandeutredning. Vibrationsskadorna blev godkända och AFA Försäkring ansåg att arbetsgivaren var vållande till mina skador.

Ett nytt jobb hittades av Galaxen och en anställning med lönebidrag blev min räddning. Det som jag kände var tråkigt var att jag fick gå ner så mycket i inkomst. Byggnads upplyste då om att det var dags att ansöka om livränta. En ny process börjades mot Försäkringskassan, men den skötte regionen, precis som med AFA Försäkringen.

Efter många undersökningar och pappersarbete så blev livräntan godkänd av Försäkringskassan och AFA Försäkring.

Det har varit en lång och snårig väg för att få upprättelse och all ersättning, men jag gav aldrig upp. Den här berättelsen vill jag delge för att alla ska förstå att vibrationsskador ska tas på allvar och att man ska skydda sig mot det.

Utan Byggnads och Galaxens hjälp hade det nog aldrig varit möjligt med denna nystart. Jag kommer aldrig att bli bra, med jag har trots allt ett drägligt liv med en ny förstående arbetsgivare.

Uppdaterad: