International Workers Memorial Day 28 april 2022

Publicerad:

Fackliga utskottet i Norrköping anordnar en minnesstund/manifestation den 28 april kl 17:30 på Tyska Torget i Norrköping.

Tyst minut hålls 18:00

Årets tema:

Gör säkert och hälsosamt arbete till en grundläggande rättighet.

Make safe and healthy work a fundamental right.

Affisch att skriva ut och sätta upp på din arbetsplats

Uppdaterad: