Arbetsmiljöombudsman

Den som är arbetsmiljöombudsman är huvudansvarig för regionens arbetsmiljöarbete inklusive RSO-verksamhet. Det handlar i hög grad om att medverka till ett långsiktigt strategiskt arbetsmiljöarbete som ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö för medlemmarna oavsett i vilka företag de är anställda. Detta i samarbete med RSO, HAM, huvudskyddsombuden och skyddsombuden. Som arbetsmiljöombudsman ska man vara väl insatt i arbetsmiljölagstiftningen och följa förbundets arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. Målet är att ingen ska skadas, mista sitt arbete eller pensioneras på grund av dålig arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter

 • Bedriva förhandlingar inom arbetsmiljöområdet.
 • Upprätta årlig verksamhetsplan som ska godkännas av regionstyrelsen.
 • Tillsammans med de regionala skyddsombuden, RSO, planera den dagliga arbetsmiljöverksamheten.
 • Meddela förbundet skriftligt när RSO utsetts.
 • Underrätta arbetsgivare om vem som är RSO.
 • Tillsammans med utbildningsansvarig och RSO samordna, planera och, om möjligt, medverka i utbildningar som vänder sig till skyddsombuden.
 • Hålla kontakt med förbundets arbetsmiljöombudsmän och samordna arbetsmiljöaktiviteter som förbundet beslutat om.
 • Redovisa RSO-verksamheten till förbundet.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Skyddsombudsinformation, årligen
 • Startkurs, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 1, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 2, år 1
 • Prevention 1, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 3, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2
 • Samverkan och förändringsarbete, år 3
 • Prevention 2, år 4
 • De viktigaste föreskrifterna, år 4

Fortbildning

 • Min Arena
 • Rehabiliteringsutbildning

LO/ABF-utbildningar

 • Regionala skyddsombud

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Kemiska hälsorisker
 • Hot och våld i arbetslivet
Uppdaterad: