Bolagsstyrelseledamot

Som Bolagsstyrelseledamot har man stora möjligheter att påverka företaget och dessutveckling. Det är ett viktigt fackligt uppdrag. Ett uppdrag som innebär att man ska driva frågor som gynnar de anställda och företaget långsiktigt samt bidra till stabilitet med affärsidén i fokus. Uppdraget vilar på Lagen om styrelserepresentation, LSA, som kom redan 1978 och reviderades 1988. Syftet med denna är att ge de anställda insyn och inflytande över företagets verksamhet men också tillföra styrelsen annan kompetens och andra perspektiv. Utgångspunkten är i LSA till skillnad mot MBL att man som styrelseledamot deltar i bolagets beslutsprocess och har "hela företagets bästa" framför ögonen, medan man i MBL utgår ifrån att Arbetsgivare och Arbetstagare är motparter. Som arbetstagarrepresentant har man samma juridiska ansvar som övriga ledamöter.

Arbetsuppgifter

 • Vara aktiv i styrelsearbetet med utgångspunkt utifrån de regler som reglerar arbetet i LSA, MBL och Aktiebolagslagen.
 • Ta initiativ och inhämta synpunkter bland medlemmar och hur de anser att företaget ska drivas framåt och lägga fram förslag - inte bara reagerar på förslag som andra lägger fram.
 • Delta och vara drivande i styrelsens strategiska arbete.
 • Skaffa sig kunskap om vilka konsekvenser förslag kan få innan man tar ställning i frågan.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Grundutbildning

Fortbildning

 • Min Arena
 • Vägen framåt
 • Likabehandlingsutbildning

LO/ABF-utbildningar

 • Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FAFS1)
 • FAFS 2: Om företaget har fler än 200 anställda
 • FAFS 3: Om företaget har fler än 200 anställda

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • FAFS 2: Om företaget har färre än 200 anställda
 • FAFS 3: Om företaget har färre än 200 anställda
 • Koncernkkurs inom LO/PTK-området
 • Ledarskap
 • Temadagar Bolagsstyrelser och EWC-ledamöter
Uppdaterad: