Ekonomiansvarig

Den ekonomiansvariges huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att man ansvarar för regionernas ekonomiska förvaltning och räkenskaper, att detta sköts enligt de lagar och regler som finns, att det görs enligt god redovisningssed samt de särskilda föreskrifter som kan utfärdas. En ekonomiansvarig ska ha goda kunskaper om redovisning, bokföring, de IT-stöd/system som används för att sköta dessa uppgifter, samt förbundets stadgar. Ansvaret innebär också att man ingår i regionstyrelsen.

Arbetsuppgifter

 • Förvalta medlemmarnas pengar och övriga tillgångar.
 • Ansvarar för in- och utbetalningar och att allt bokförs korrekt.
 • Kontinuerligt informera styrelsen om regionens ekonomiska utveckling.
 • Ansvarar för att medlemsregistret sköts enligt aktuella anvisningar och att medlemmarna betalar sina avgifter enligt stadgarna.
 • Placera regionens medel enligt stadgarna, den ekonomiska förvaltningen.
 • Utforma en årlig budget för verksamheten tillsammans med berörda, anställda och FFV.
 • Avge ekonomisk berättelse till regionfullmäktige.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Min Arena
 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Kassör - ABF
 • Företagsekonomi
 • Styrelseutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Ledarskap
 • Mötesteknik - ABF
 • Det svåra samtalet
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
Uppdaterad: