Försäkringsinformatör

Försäkringsskyddet är en viktig del av medlemskapets mervärde. Som medlem uppskattar man givetvis även att det finns kompetenta försäkringsinformatörer som kan hjälpa till i arbetet med att både informera om vad som gäller och hjälper till om olyckan skulle ha varit framme. Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att man ska se till att medlemmarna får kontinuerlig och relevant information samt kunskap om de försäkringar som ingår direkt, eller kan ingå indirekt i medlemskapet, de som hänger samman med att det finns ett kollektivavtal och de försäkringar som är lagstadgade. Rollen innebär även att man har grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Arbetsuppgifter

 • Fortlöpande informera anställda om de försäkringar som finns, när de gäller och vilka förändringar som sker i villkoren.
 • Svara på frågor som rör försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
 • Hjälpa medlemmar vid behov att amälningar görs på rätt sätt för de olika försäkringarna.
 • Delta och ta del av den försäkringsinformation som bl a Folksam, FORA, AFA m fl aktörer lämnar.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena

Fortbildning

 • Vägen framåt

LO/ABF-utbildningar

 • Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Vidareutbildning för försäkringsinformatörer
 • Insikter
Uppdaterad: