Hand- och cirkelledare

Att vara hand- eller cirkelledare i Byggnads ger dig möjlighet att på ett väldigt konkret sätt vara med och utveckla medlemmar och förtroendevaldas kompetens. Oftast hängs uppdraget på ett annat ansvarsområde eller uppdrag som exempelvis att den som är MB-ansvarig också blir ansvarig för att hålla i och genomföra FFV-utbildningarna eller att den ombudsman som är arbetsmiljöansvarig även får ansvaret för arbetsmiljöutbildningarna. Men det kan lika gärna vara en FFV som gillar att utveckla andra medlemmar och FFV. I rollen är det viktigt att man är medveten om våra pedagogiska utgångspunkter, har ett folkbildningsmässigt förhållningssätt, förmågan att engagera deltagarna och skapa goda lärsituationer där varje deltagare får möjlighet att lära in och erövra ny kunskap utifrån sina förutsättningar.

Arbetsuppgifter

 • Planera utbildningens innehåll och upplägg utifrån cirkelns/kursens syfte och mål.
 • Ansvara för det praktiska genomförandet av utbildning, vilket innebär att man ska skapa goda lärsituationer som bidrar till att deltagarna kan erövra ny kunskap.
 • Följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra pedagogik och metodik i utbildningarna.
 • Efter utbildningens slut se till att berörda får in justerade deltagarlistor, reseräkningar etc.
 • Informera och rekrytera medlemmar och FFV till utbildningar.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena
 • Handledarutbildning

Fortbildning

 • Fortutbildning för handledare
 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Studieorganisatörsutbildning
 • Pedagogisk grundutbildning
 • Pedagogisk vidareutbildning

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Fördjupad handledareutbildning
 • Vuxnas lärande, en fördjupningsutbilding för handledare
Uppdaterad: