Handläggare för arbetsmiljöfrågor - HAM

I MB-gruppen utses en ledamot som ska handlägga arbetsmiljöfrågor (HAM). Detta regleras i arbetsmiljöavtalet. Arbetsgivaren är skyldig att i arbetsmiljöfrågor samverka med HAM. Rollen innebär att man löpande har kontakt med skyddsombud i syfte att förbättra arbetsmiljön och självklart driva frågan om en god arbetsmiljö fackligt genom MB-organisationen.

I praktiken innebär det att man förutom utbildningarna för uppdraget kommer att genomgå de utbildningarna som vänder sig till MB-ledamötena.

Arbetsuppgifter

 • Delta i skyddsombudsträffar, lagbasträffar och UVA-möten.
 • Fungerar som Rehabombud.
 • Hjälpa medlemmar som råkar ut för någon olycka/skada pga arbetet, med deras kontakter och anmälningar till Försäkringskassan och andra myndigheter samt försäkringsbolag.
 • Sitta med i arbetsmiljöråd/skyddskommitté.
 • I övrigt arbeta med de uppgifter som ingår i uppdraget som MB-ledamot.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Facklig introduktionsutbildning för MB- och kontaktombud
 • MB steg 1, 2 och 3

Fortbildning

 • Min Arena
 • Skyddsombudsinformation, årligen
 • Startkurs, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 1, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 2, år 1
 • Prevention, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 3, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2
 • Samverkan och förändringsarbete, år 3
 • Prevention 2, år 4
 • Rehabiliteringsutbildning

LO/ABF-utbildningar

 

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Ledarskap
 • Det svåra samtalet
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och sysselsättning
Uppdaterad: