Ledamot i Centrala ungdomskommittén - CUK

CUK består av ordförandena i de 11 regionala ungdomskommittéerna, den adjungerade i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige. Den adjungerade i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige har inte rösträtt. Den som är adjungerad i förbundsstyrelsen är också ordförande i CUK. Ordföranden har det operativa ansvaret och det är viktigt att man har erforderlig tid för uppdraget. En rekommendation är att det motsvarar minst en 25-procentig tjänst. I den tiden ingår CUK-möten, förbundsstyrelsemöten, medverkan på LOs centrala ungdomskommittés möten, samt uppföljning och medverkan av den regionala verksamheten. CUKs ledamöter har ett nära samarbete med ungdomsrepresentanten i förbundsstyrelsen och förbundets ungdomsansvarige. Vid CUKs konstiturerade möte väljs ersättare för ordföranden tillika sekreterare i CUK samt vice sekreterare. Den centrala ungdomskommittén har två tredagarsmöten och fyra videomöten per år. Det första fysiska mötet efter ungdomskonferensen är konstiuerande.

Arbetsuppgifter

 • CUK ska stötta och hjälpa varandra i det regionala arbetet, byta erfarenheter och se till att syfte och mål efterföljs.
 • De ska se till att det finns en medieansvarig i varje RUK.
 • CUK genomför och medverkar vid den centrala ungdomskonferensen.
 • Ta fram innehåll och en mall för den regionala ungdomsutbildningen, följa upp och utveckla den.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

 

Ordförande

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Min Arena
 • Insikter - LO
 • Ledarskap - LO
 • Facklig-politisk utbildning
 • Ordförandeutbildning - ABF
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Någon av LO:s OM-utbildningar

 

Sekreterare

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Min Arena
 • Insikter - LO
 • Ledarskap - LO
 • Facklig-politisk utbildning
 • Sekreterarutbildning - ABF
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Någon av LO:s OM-utbildningar

 

Ledamot

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Min Arena
 • Insikter - LO
 • Ledarskap - LO
 • Facklig-politisk utbildning - 6F
 • Styrelseutbildning - ABF
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Någon av LO:s OM-utbildningar
Uppdaterad: