Ledamot i Regional ungdomskommitté - RUK

RUK består av två representanter från varje lokal ungdomsklubb. Ordförande och sekreterare i RUK väljs av regionfullmäktige. Nominering till uppdragen sker på sedvanligt sätt. De som väljs ska vara under 30 år och inte ha en anställning i organisationen vid valtillfället, mandatperioden är två år. Ordföranden är adjungerad i regionstyrelsen. Sekreteraren är ordförandens suppleant på alla poster. Det är viktigt att ordföranden har erforderlig tid för sitt uppdrag. En rekommendation är att den motsvarar minst en 25-procentig tjänst och i det arbetet ingår samordning kring skolinformation, planering och genomförande av regional ungdomsutbildning och övriga aktiviteter, RUK-möten, regionstyrelsemöten etc. RUK's kontaktperson är den ungdomsansvarige på regionen.

Arbetsuppgifter

 • Ordföranden samordnar skolinformationen tillsammans med den som är ansvarig.
 • Uppföljning av avgångselever när de börjar betala medlemsavgift.
 • Ordföranden representerar regionen i den centrala ungdomskommittén.
 • Anordna regional ungdomsutbildning.
 • Genomför regionala aktiviteter som mässor, festivaler osv.
 • Medverka och nätverka med andra organisationer inom arbetarrörelsen.
 • RUK nominerar till ordförandeposten i CUK inför den centrala ungdomskonferensen.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

 

Ordförande

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Facklig-politisk utbildning
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Min Arena
 • Medlemsutbildning
 • Insikter LO
 • Ledarskap LO
 • Ordförandeutbildning - ABF
 • Någon av LO:s OM-utbildningar

 

Sekreterare

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörs utbildning
 • Facklig-politisk utbildning
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Min Arena
 • Insikter LO
 • Medlemsutbildning
 • Sekreterarutbildning - ABF
 • Någon av LO:s OM-utbildningar

 

Ledamot

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Facklig-politiskutbildning
 • Vägen Framåt

Fortbildning

 • Min Arena
 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Någon av LO:s OM-utbildning
 • Styrelse utbildning - ABF

 

Uppdaterad: