MB-ledamot/Kontaktombud

I Byggnads utövas det mesta av det fackliga inflytandet i företagen och på arbetsplatserna genom de MB-grupper som utsetts. MB står för medbestämmande och MB-gruppernas huvudsakliga arbetsuppgift är att behandla övergripande frågor och planera det fackliga arbetet så att medlemmar känner att de får sina krav och synpunkter tillgodosedda. Uppgiften vilar i grunden på FML, MBL och Utvecklingsavtalet. Numera är också arbetsmiljöarbetet samordnat med MB-arbetet och i MB-gruppen har en ledamot utsetts till handläggare i arbetsmiljöfrågor, något vi förkortar HAM. Beroende på företagets storlek och verksamhet utses MB-grupper på olika nivåer. Om detta ska överenskommelse träffas. I praktiken kan det innebära att det fackliga arbetet och perpektiven kan skilja sig åt beroende på om man är MB-ledamot i ett lokalt, regionalt eller i rikstäckande företag. Det kan i sin tur innebära att behovet av utbildning skiljer sig något åt mellan dessa grupper.

Arbetsuppgifter

 • Ta emot information från regionen och företaget och sprida informationen vidare till medlemmarna.
 • Hålla god kontakt med arbetskamrater och föra fram deras krav och synpunkter till region och företag - bland annat i förhandlingar.
 • Verka för ett gott kamratskap och stötta vid behov stötta enskilda medlemmar.
 • Ordna och genomföra arbetsplatsmöten (UVA-möten) där man bl a kan rapportera från regionfullmäktige och informera om fackligt aktuella frågor.
 • Förhandla med företaget om intressefrågor enligt MBL.
 • Rekrytera och/eller bedriva utbildningsverksamhet.
 • Vara aktiva och driva arbetsmiljöfrågor.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Facklig introduktionsutbildning för MB- och kontaktombud
 • MB steg 1, 2 och 3

Fortbildning

 • MB-steg 4 och 5
 • Vägen framåt
 • Likabehandlingsutbildning
 • Min Arena

LO/ABF-utbildningar

 

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Ledarskap
 • Det svåra samtalet
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
 • Ekonomi i förhandlingsarbetet
Uppdaterad: