Ordförande i regionen

Att vara ordförande i någon av Byggnads elva regioner innebär att man har fått medlemmarnas förtroende att leda, ansvara och vara talesperson för Byggnads och för den verksamhet man bedriver i organisationen, även i förhållande till massmedia. Uppdraget kräver erfarenhet och kompetens inom många områden. Ledaregenskaper, som bygger på ett demokratiskt förhållningssätt, är viktiga i rollen för att kunna involvera och inspirera förtroendevalda och anställda i verksamheten. Som ordförande ska man vara ett föredöme för andra, ha tillit och kunna delegera olika arbetsuppgifter. Man bör ha förmågan att både kunna agera och fatta beslut i nuet, men också kunna fatta beslut som är gynnsamma för organisationen och medlemmarna i ett längre perspektiv. Att vara ordförande i en region innebär även att man ingår i förbundsstyrelsen.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med övriga styrelseledamöter årligen producera en mål- och verksamhetsplan som följer de beslut som kongress och regionfullmäktige fastställt.
 • Analysera, samordna, leda, följa upp och utvärdera verksamhet och se till att fattade beslut verkställs.
 • Förbereda och leda styrelsemöten och regionfullmäktige.
 • Se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och att man upprättar tydliga arbetsordningar för regionens personal.
 • I olika forum och sammanhang företräda Byggnads och dess medlemmar.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena
 • Facklig-politisk utbildning - 6F
 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Medlemsutbildning
 • Ordförande - ABF
 • Insikter
 • Ledarskap

Fortbildning

 • Mötesteknik - ABF
 • Det svåra samtalet
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
 • Retorik
 • Medieträning
Uppdaterad: