Regionalt skyddsombud (RSO)

Uppdraget som regionalt skyddsombud (RSO) är ett fackligt förtroendeuppdrag. RSO ska i huvudsak verka på arbetsplatser som har färre än fem anställda och på arbetsplatser som saknar skyddsombud.

Som RSO ska man primärt i sitt arbete skapa intresse och engagemang för arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor med målet att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet och se till att det fungerar på ett bra sätt.

Arbetsuppgifter

 • Besöka mindre företag och arbetsplatser som saknar SO i syfte att förbättra arbetsmiljön.
 • Rapportera till regionstyrelserna samt återföra kunskaper och erfarenheter till regionen och förbundet.
 • När det påkallas av lokalt skyddsombud eller annan medlem, stödja eller ingripa i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
 • Tillsammans med utbildningsansvarig och arbetsmiljöombudsmannen samordna, planera och eventuellt medverka i skyddombudsutbildningar.
 • Verka samordnat med regionens MB-ansvariga ombudsmän.
 • Verka för en facklig samverkan i företagen vad gäller arbetsmiljöfrågorna.
 • Hålla kontinuerlig kontakt med skyddsombuden i regionen, närliggande organisationers RSO och LO:s arbetsmiljökommitté på orten.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Skyddsombudsinformation, årligen
 • Startkurs, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 1, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 2, år 1
 • Prevention 1, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 3, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 3
 • Samverkan och förändringsarbete, år 3
 • Prevention 2, år 4
 • De viktigaste föreskrifterna, år 4

Fortbildning

 • Min Arena

LO/ABF-utbildningar

 • Regionala skyddsombud

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Kemiska hälsorisker
 • Hot och våld i arbetslivet
Uppdaterad: