Regionfullmäktigeledamot

Som ledamot i regionfullmäktige har man blivit vald på medlemskretsens årsmöte och fått förtroendet att företräda kretsens uppfattningar i regionen. Men samtidigt, och det är viktigt att påpeka, ska man se till hela organisationens bästa. Att vara regionfullmäktigeledamot innebär att man ingår i regionens högst beslutande organ och att man sammanträder minst två gånger per år för att bl a fatta beslut om handlingsplaner, godkänna årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelse och fastställa förslag till budget. Man är också med och väljer styrelse för kommande mandatperiod men också ledamöter till andra uppdrag. Som fullmäktigeledamot bör man vara allmänfackligt intresserad och engagerad.

Arbetsuppgifter

 • Följa med i den allmänfackliga- och politiska debatten.
 • Delta på kretsmöten och där diskutera aktuella fackliga frågor och förslag.
 • Delta på fullmäktigemöten, delta i debatten och fatta beslut som gagnar medlemmar och organisation.
 • Följa upp och till medlemmar och arbetskamrater kommunicera beslut och annan facklig information man tagit del av.
 • Delta i arbetet med att värva medlemmar till medlemskap och facklig utbildning.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Min Arena
 • Vägen framåt
 • Facklig-politisk utbildning - 6F

LO/ABF utbildningar

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
Uppdaterad: