Revisor

Arbetet som revisor betyder att man har i uppgift att löpande granska organisationens verksamhet. Att verksamheten som bedrivs följer fattade beslut och stadgar. Att räkenskaperna är välskötta och verifierade, att man har ordning på värdehandlingar, att inventarier är försäkrade etc. Kompetenta revisorer kan rätt använda vara ett bra bollplank och en viktig resurs för styrelsen för att uppmärksamma eventuella brister och utvecklingsområden.

Arbetsuppgifter

 • Granska styrelsens och organisationens beslut och verksamhet löpande.
 • Följa upp mål-, verksamhets- och handlingsplaner - bland annat om organisationen uppnåt de mål och resultat som beslutats.
 • Granska protokoll och att de beslut som fattats av styrelsen följer stadgar, anvisningar och policys.
 • Göra styrelsen uppmärksam på eventuella brister i verksamhet och organisationen.
 • Avge revisionsberättelse till årsmötet.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Revisorutbildning
 • Insikter
 • Bokföring

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Styrelseutbildning - ABF
Uppdaterad: