Sekreterare i regionstyrelsen

Sekreteraren ansvarar primärt för organisationens korrespondens, för protokoll på möten, håller ordning på handlingar och diariet. Sekreteraren bör ha god kunskap om förbundets stadgar, mötesteknik och föreningskunskap samt ha lätt för att uttrycka sig i tal med framför allt ha en god förmåga att uttrycka sig skriftligt.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med ordföranden hålla ordning och sammanställa ärenden och förslag som ska behandlas och formulera förslag till dagordning.
 • Ansvara för att protokoll skrivs på styrelse- och fullmäktigemöten.
 • Se till att och ansvara för att kallelser skrivs till möten.
 • Ansvarar för organisationens register och diariet.
 • Sköta styrelsens korrenspondens.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena
 • Vägen framåt
 • Facklig-politisk utbildning - 6F

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Sekreterarutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Mötesteknik - ABF
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
Uppdaterad: