Skolinformatör/organisatör

Att Byggnads informerar blivande medlemmar om Byggnads, vad vi finns till för och hur vi jobbar, är en mycket viktig uppgift. Att vi som fackförbund tar oss tid att möta elever på skolan är mycket väl använd tid och vi vet av erfarenhet att många av de vi möter blir medlemmar hos oss. Roller som skolorganisatör och skolinformatör skiljer sig åt, men kan naturligvis hanteras av en och samma person. Skolorganisatörens primära uppgift är att organisera upp, dvs förbereda, planera och följa upp skolorganisationstillfällen på skolorna. Vilket bland annat också innebär att man har löpande kontakt med LO, ansvarig i Byggnads region, rektorer och lärare. När denna planering är på plats kommuniceras den med berörda skolinformatörer. Skolinformatören genomför i praktiken information i skolorna. Viktigt är att komma ihåg att rollen innebär att man personifierar Byggnads.

Arbetsuppgifter

 • Skolorganisatören förbereder, planerar och följer upp ovan nämnda verksamhet med berörda personer, på skolan och i facket.
 • Skolinformatören genomför facklig skolinformation för blivande medlemmar i gymnasieskolan, men kan även medverka i klassrumspresentationer i grundskolan.
 • Rollen innebär bland annat att man informerar eleverna om A-kassan, LAS, facket, medlemskapet och arbetsmiljö.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

 

Informatör

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Min Arena

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Vägen Framåt
 • Insikter
 • Facklig-politisk utbildning
 • Vår värdegrund och ideologi - 6F

 

Organisatör

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Min Arena

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Vägen framåt
 • Någon av LO:s OM-utbildningar
 • Insikter - LO
Uppdaterad: