Styrelseledamot i Medlemskretsen

Att vara styrelseledamot i en medlemskrets innebär att man aktivt ska delta och ta ansvar för styrelsens uppgifter och möten. Tillsammans med övriga ledamöter ska man se till att bedriva en attraktiv och intressant facklig verksamhet som engagerar andra medlemmar.

Arbetsuppgifter

 • Vara delaktig, engagerad och se till att de beslut man fattar utförs.
 • Hålla sig uppdaterad om Byggnads verksamhet och uppgifter.
 • Informera och kommunicera fackliga frågor med medlemmar.
 • Informera och rekrytera medlemmar till facklig utbildning.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Min Arena
 • Facklig-politisk utbildning
 • Vägen framåt

LO/ABF-utbildningar

 • Styrelselutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
Uppdaterad: