Utbildningsansvarig

Den som är utbildningsansvrig i regionen är i mångt och mycket navet i den verksamhet som bidrar till att utveckla både medlemmar och förtroendevalda och därigenom även Byggnads som organisation. Konkret handlar det om att organisera regionens samlade utbildningsverksamhet och i det arbetet samla anställda, studieorganisatörer och förtroendevalda som kan bidra med sitt engagemang. 

Arbetsuppgifter

 • Har det verkställande ansvaret för den fackliga utbildningsverksamheten.
 • Kartlägga utbildningsbehoven i regionen.
 • Tillsammans med ledamöterna i utvecklingsrådet planera in all utbildningsverksamhet som utbildningar, information, uppsökeri, sammansträden osv.
 • Vara regionens kontaktperson i förhållande till 6F, LO, ABF, folkhögskolor och förbundets studiesekreterare. Är ledamot i det centrala utvecklingsrådet.
 • Budgetera regionens fackliga utbildningsverksamhet.
 • Fortlöpande kommunicera/rapportera bildningsfrågor med medlemmar, förtroendevalda och med regionstyrelsen.
 • Informera och rekrytera medlemmar och FFV till utbildningar.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Handledarutbildning
 • Vägen framåt
 • Min Arena

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Studieorganisatörsutbildning
 • Pedagogisk grundutbildning

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
Uppdaterad: