Hjälp! Företaget har gått i konkurs!

Det är naturligt att det uppkommer frågor om varför och vad som kommer hända om det företag du jobbar åt ska, eller har satts i konkurs. Om vi börjar lite kort om varför företag sätts i konkurs, så är det vanligaste att det inte går att driva vidare bolaget för att det inte finns ekonomiska resurser. Detta kan uppkomma på många olika sätt, men det kan till exempel bero på en dålig affär, försenade betalningar från kunder eller dålig orderingång. Det kan även vara så att företaget sätts i konkurs av tredje part som har en fordran på företaget. Ibland är konkursen väntad och ibland kommer den som en blixt från klar himmel. Vad orsaken till konkursen är skiljer sig från fall till fall men är egentligen inte så viktigt i sammanhanget.

Oron som du som anställd känner skiljer sig givetvis också från fall till fall och det är ju heller inte så konstigt. Du kan ju till exempel ha varit på företaget hela ditt yrkesverksamma liv och då kan ju uppbrottet bli väldigt stort. Arbetet är ju ofta en stor del av din identitet. För att du som medlem ska kunna känna dig lite tryggare om du hamnar i en konkurssituation kommer nedan en kort beskrivelse av händelseförloppet.

Företaget ansöker om konkurs hos Tingsrätten. Alternativt att någon med en fordran, det vill säga att företaget är skyldig dem pengar, på företaget ansöker hos Tingsrätten om att det skall sättas i konkurs. Tingsrätten tar ett konkursbeslut och utser en konkursförvaltare. När en konkursförvaltare har utsetts, så är det denna person som är er chef. Konkursförvaltaren kommer att försöka kalla samtliga anställda till ett informationsmöte, alternativt ringa samtliga.

Vid informationsmötet kommer konkursförvaltaren att informera om vad som händer framöver och vad som gäller angående arbetsskyldighet och annat. Konkursförvaltaren kommer troligtvis även att säga upp alla anställda. Det brukar vara en av de första sakerna som en konkursförvaltare gör.

När ett företag försätts i konkurs så är det konkursförvaltarens uppgift att för statens räkning, försöka få ut så mycket pengar som möjligt till de olika fordringsägarna. Då personalens lön är en oprioriterad fordring brukar tillgångarna inte räcka till dessa, staten har då infört något som heter lönegaranti. Du kan läsa mer om den statliga lönegarantin hos kronofogden.

När du får reda på att ditt företag har eller kommer att försättas i konkurs är det bra om du hör av dig till oss på Byggnads för att vi ska kunna hjälpa och stötta dig.

För ytterligare läsning rekommenderas: När din arbetsgivare går i konkurs.

Kontakt

Ansvarig ombudsman vid konkurser

Tobias Jansson

010-601 10 22

tobias.jansson@byggnads.se

Byggnads Öst

Luntgatan 28

602 19 Norrköping

 

010-601 10 12

ost@byggnads.se

Uppdaterad: