Byggnads Öst

Kvinna i Byggnads Öst

I regionen anordnar vi kvällsträffar samt en årlig tredagarskonferens där fokus är att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen. I regionen finns det både ett regionalt nätverk och en Nätaansvarig som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp.

2022-01-18 17:00 - 18:00 Årsmöte via Teams

Vill du ha chansen att påverka din arbetssituation, så delta vid vårt årsmöte. Vi kommer informera om vad *Näta är och hur vi arbetar. Med tanke på den rådande situationen med Covid-19, så kommer vi att genomföra detta möte digitalt. Vi finns inloggade på Teams från 16:30 för eventuell support. Sista anmälningsdag är den 17 januari och länk skickas senast kl 15:00 den 18 januari till de som har anmält sig.

2022-06-03 - 2022-06-04 Konferens

Vi startar kl. 8.00 på Vildmarkshotellet i Kolmården, fokus under konferensen kommer att vara ergonomi och återhämtning. Fredagen kommer sedan att avslutas med ett träningspass och därefter finns tillgång till avslappning i relaxavdelningen. Konferensen avslutas ca. 10.00 på lördagen med en gemensam frukost.

2022-09-01 Höstaktivitet

En kvällsaktivitet där vi träffas för en gemensam aktivitet samt något att äta.

2022-10-12 - 2022-10-14 Konferens

En tredagars konferens där ni har möjlighet att nätverka med andra kvinnor från branschen samt delta i intressanta föreläsningar.

2022-12-09 Julaktivitet

En kvällsaktivitet där vi träffas för en gemensam aktivitet samt något att äta.

Klicka här för årskalendern och intresseanmälan.

Syfte

  • Stärka: Genom utbildning och organisering, för att få mer inflytande och makt över kvinnors situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.
  • Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.
  • Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.

Mål

  • Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.
  • Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.
  • Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.

Frågor Näta driver

Näta driver frågor som att byggbodarna ska ha sanitetspåsar på toaletterna och att separata omklädningsrum ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Men också att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka.

Tack vare Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Årliga nätverksträffar

Mer om *NÄTA

Läs mer om Näta här.

Vill du veta mer om Näta eller bara komma i kontakt med oss så finns kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta Näta i Byggnads Öst

Nätaansvarig:  Josefine Olsson, 010-601 10 21, josefine.olsson@byggnads.se 

Kontaktperson: Moa Orre 072-207 44 95 

 

Uppdaterad:
Kategorier: