Kvinna i Byggnads Öst

I regionen anordnar vi kvällsträffar samt en årlig tredagarskonferens där fokus är att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen. I regionen finns det både ett regionalt nätverk och en *Nätaansvarig som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp.

Klicka här för årskalendern och intresseanmälan.

Syfte

  • Stärka: Genom utbildning och organisering, för att få mer inflytande och makt över kvinnors situation som minoritet i byggbranschen. Med kunskap blir vi starkare och utvecklas tillsammans.
  • Stötta: Genom att nätverka och dela erfarenheter. Den centrala nätverksträffen är en mötespunkt för att stötta varandra och bilda lokala nätverk.
  • Behålla: Genom att stötta och stärka värnar vi om att alla ska kunna arbeta i byggbranschen oavsett kön.

Mål

  • Att byggbranschen ska vara ett möjligt och naturligt val för kvinnor att söka sig till och att branschen ser människor och inte kön vid anställningar.
  • Att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män på politiska, ekonomiska och sociala plan.
  • Att vi är opinionsbildare och skapa debatt genom att belysa viktiga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Att alla ska känna ansvar för att behålla och stötta kvinnor så de stannar och trivs i branschen.

Frågor *Näta driver

*Näta driver frågor som att byggbodarna ska ha sanitetspåsar på toaletterna och att separata omklädningsrum ska vara en självklarhet på varje arbetsplats. Men också att andelen kvinnor bland förtroendevalda och ombudsmän ska öka.

Tack vare *Nätas arbete har Byggnads bland annat en jämställdhetsansvarig i varje region. De följer Byggnads jämställdhetsplan och driver frågor för ökad jämställdhet i byggbranschen.

Årliga nätverksträffar

Mer om *NÄTA

Läs mer om *Näta här.

Vill du veta mer om *Näta eller bara komma i kontakt med oss så finns kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta *Näta i Byggnads Öst

*Nätaansvarig: 

Josefine Olsson, 010-601 10 21, josefine.olsson@byggnads.se 

Styrgrupp *Näta Öst:

Moa Orre 072-207 44 95 (föräldraledig)

Tove Lundberg 070-713 09 31 

 

Uppdaterad:
Kategorier: