Byggnads Öst

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är sedan 1 januari 2011 inkomstbaserad. Detta innebär att du själv måste informera oss när din inkomst förändras.

Du kan ändra dina uppgifter genom att logga in på Mina sidor. Du kan även ringa eller maila in dina uppgifter till regionen. Ta för vana att rapportera din lön och uppdatera dina uppgifter minst en gång om året.

Som gymnasieelev är ditt medlemskap gratis fram till och med december det år du slutar skolan, under förutsättning att du inte har ett arbete. När du börjar arbeta anmäler du det till regionen för rätt medlemsavgift. Glöm inte att du då även söker medlemskap hos a-kassan.

Är du sjukskriven, föräldraledig eller går i förtida pension ska kopia på intyg där period och eventuell ersättning framgår skickas in till regionen, först därefter kan vi ändra din avgift.

Vid studier ska du skicka in kopia av beslut och utbetalningsplan från CSN för att få sänkt avgift.

Saknar du inkomst eller är du arbetslös hör du av dig till regionen, så ändrar vi din avgift två månader framåt i tiden.

När du fyller 65 år och blir ålderspensionär blir du automatiskt utskriven från a-kassan. Din medlemsavgift ändras automatiskt och du behåller din olycksfallsförsäkring så länge du har ditt medlemskap. Fortsätter du arbeta, meddelar du detta till regionen.

Medlemsavgifter 2019

Klass Månadslön Timlön Fackavgift
1 33 500 - 193 - 577
2 24 700 - 33499 142 - 192 518
3 22 300 - 24 699 128 - 141 475
4 20 100 - 22 299 116 - 127 434
5 9 300 - 20 099 53 - 119 259
6 0 - 9 299 0 - 52 52
6 Pensionär   52
7 Gymnasieelev   0

Klicka här för att se a-kassans medlemsavgift

Uppdaterad: