Byggnads Öst

Medlemskrets Norrköping

Här följer information om medlemskrets Norrköping

Norrköpings medlemskrets söker folk som kan tänka sig att sitta i valberedningen. Anmäl dig till ost@byggnads.se 

 

Välkomna på medlemsmöten!

 

 

Jan Johansson, kretsordförande 

 

 

 

 

 

 

2019 ÅRS STYRELSE NORRKÖPING

Ordförande
Jan Johansson

Vice ordförande
Alexander Westberg

Sekreterare
Anton Molin

Ledamot
Niklas Landstedt
Björn Nywertz

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

Uppdaterad: