Byggnads Öst

Medlemskrets Nyköping

Här följer information om medlemskrets Nyköping

Välkomna på medlemsmöten!

Framflyttat! Nytt datum kommer! På grund av rådande situation är vi tvungna att flytta fram mötet som skulle ha varit tisdagen den 19:e maj klockan 16:30 i Cafeterian på Nyköpings Folkhögskola. Avtalsinformation och pizzakväll! Vi pratar om de nya avtalen, eller lämnar en utförlig lägesrapport om de inte är klara.

2019 ÅRS STYRELSE NYKÖPING

Ordförande
Tobias Jansson

Vice ordförande
Richard Mellberg

Sekreterare
Kjell Strömlind

Ordinarie ledamot
Tobias Steude
Michael Nygren 

Suppleant
Johan Bergkvist

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

 

Uppdaterad: