Byggnads Öst

Medlemskrets Nyköping

Här följer information om medlemskrets Nyköping

Välkomna på medlemsmöten!

Torsdagen den 12 september kl 18:00 på Tingshusplatsen. Vi kommer att prata om avtalsrörelsen och om vad som är aktuellt i kretsen. Vi kommer även att få besök av stadsplaneringen.

Torsdagen den 10 oktober kl 18:00 i cafeterian på Folkhögskolan. Det kommer att bli nomineringar till Regionfullmäktige.

2018 ÅRS STYRELSE NYKÖPING

Ordförande
Tobias Jansson

Vice ordförande
Richard Mellberg

Sekreterare
Kjell Strömlind

Ordinarie ledamot
Tobias Steude
Michael Nygren 

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

 

Uppdaterad: