Byggnads Öst
Vy över Västervik

Medlemskrets Västervik

Här följer information om medlemskrets Västervik

Gå med i vår facebook grupp - Starka Stolta Byggnads Västervik

Välkomna på medlemsmöten!

 

Uppdaterade riktlinjer - Uppvisande av vaccinationsbevis


Fr o m måndagen den 6 december och tillsvidare ska du uppvisa vaccinationsbevis för att delta på samtliga möten/träffar/utbildningar som vi anordnar.

Precis som tidigare ska du sprita av händerna vid receptionen innan du går vidare in i våra lokaler.

Uppvisar du symptom stannar du hemma. Har du anmält dig till ett möte, behöver du meddela att du inte kommer.

Vid digitala medlemskretsmöten behöver du ha laddat ner Teams på din smartphone, surfplatta eller din dator i god tid innan mötet. Länken till mötet kommer att skickas via sms och mail till den som har anmält sig.

 

2018 ÅRS STYRELSE VÄSTERVIK

Ordförande
Joakim Fahlström

Vice ordförande
Hans Gustavsson

Sekreterare
Anders Ringström

Ordinarie ledamot
Robin Cederlöf 
Jan-Erik Karlsson 
Bror Johansson

Suppleant
Thomas Torstensson
Erik Strand

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

  

Uppdaterad: