Byggnads Öst

Medlemskrets Västervik

Här följer information om medlemskrets Västervik

Gå med i vår facebook grupp - Starka Stolta Byggnads Västervik

Välkomna på medlemsmöten!

 

2018 ÅRS STYRELSE VÄSTERVIK

Ordförande
Joakim Fahlström

Vice ordförande
Hans Gustavsson

Sekreterare
Anders Ringström

Ordinarie ledamot
Robin Cederlöf 
Jan-Erik Karlsson 
Bror Johansson

Suppleant
Thomas Torstensson
Erik Strand

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

  

Uppdaterad: