Vy över Västervik

Medlemskrets Västervik

Här följer information om medlemskrets Västervik

 

Kretsen är vilande

Minst ett möte per år kommer att hållas i de kretsar som saknar styrelse.

Välkomna på medlemsmöten!

 

Digitala medlemskretsmöten

Vid digitala medlemskretsmöten behöver du ha laddat ner Teams på din smartphone, surfplatta eller din dator i god tid innan mötet. Länken till mötet kommer att skickas via sms och mail till den som har anmält sig.

Starta upp en vilande krets!

För att bedriva en kretsverksamhet krävs det att det utses en styrelse som består av en ordförande, en sekreterare och en ledamot (tre personer).

Dessa tre personer utgör en interimistisk (tillfällig) styrelse. Denna styrelse tillskriver regionstyrelsen om att få starta en krets.

Efter att regionstyrelsen godkänt den nya kretsen, kan den interimistiska styrelsen börja jobba och kalla till möten mm.

Det viktiga är att kalla samtliga medlemmar i kretsen till ett årsmöte som ska hållas innan januari månads utgång. På årsmötet väljer medlemmarna en ordinarie styrelse.

Kontakta regionen för mer information.

 

 

Uppdaterad: