Vy över Västervik

Medlemskrets Västervik

Här följer information om medlemskrets Västervik

Gå med i vår facebook grupp - Starka Stolta Byggnads Västervik

Välkomna på medlemsmöten!

 

Digitala medlemskretsmöten

Vid digitala medlemskretsmöten behöver du ha laddat ner Teams på din smartphone, surfplatta eller din dator i god tid innan mötet. Länken till mötet kommer att skickas via sms och mail till den som har anmält sig.

 

2018 ÅRS STYRELSE VÄSTERVIK

Ordförande
Joakim Fahlström

Vice ordförande
Hans Gustavsson

Sekreterare
Anders Ringström

Ordinarie ledamot
Robin Cederlöf 
Jan-Erik Karlsson 
Bror Johansson

Suppleant
Thomas Torstensson
Erik Strand

Vi använder oss av sms-utskick, så håll ditt mobilnummer uppdaterat hos oss för att inte gå miste om information, inbjudningar och kallelser.

  

Uppdaterad: