Ledighet, ersättning mm

Deltagare i fackliga utbildningar har både rättigheter och skyldigheter.

Ledighet

Enligt Lagen om rätt till ledighet vid utbildning har man rätt att få ledigt för fackliga studier om man meddelar arbetsgivaren senast 14 dagar före kursstart. Vid längre utbildningar (över en vecka) säger lagen att man meddelar ca ett halvår innan.

Ledighetsansökan

Ersättning

Du som förlorar arbetsförtjänst när du går utbildning får ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Belopp som deltagarna ersätts med är minst det som anges på Byggnads hemsida. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej för avtalsenliga fridagar. 

Resan

Du får betalt för resan mellan hemort och utbildningsstället med det billigaste färdsättet. Spara kvittot! Behöver du ta egen bil gäller samåkning.

Avbokning

Om du av någon anledning får förhinder måste du meddela oss det så fort som möjligt. Det kan vara fler som vill gå kursen och därmed har hamnat på reservplats. Vi kan även behöva boka om lokaler eller avbeställa mat för att minska kostnaderna.

Övrig information

Kurserna hålls nästan uteslutande på dagtid, mellan kl 8:00 och slutar 16:00, om inget annat angivits. Deltagarna bjuds oftast på lunch och fika.

Har du fler frågor kontakta:

Niklas Landstedt, 010-601 13 27, niklas.landstedt@byggnad.se

Uppdaterad: