Byggnads Öst

Ungdomsutbildning

Årets ungdomsutbildning kommer lägga fokus på att stärka gruppen Unga Byggare Öst. Vi kommer ha mycket aktiviteter för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter och dela idéer med varandra. Vi kommer samtidigt att diskutera och planera inför kommande aktiviteter som vi kommer ha i regionen. Så är du en person som vill träffa andra i branschen, är nyfiken på hur just du kan vara med och påverka och ha kul är den här utbildningen någonting för dig!

Tidsomfång

24 timmar fördelat på tre dagar

Målgrupp

För dig som är medlem och 30 år och yngre

Anmäl dig till Ungdomsutbildningen

Kontakt 

Jonas Andersson
Telefon: 070-673 19 05
Ordförande i den Regionala Ungdomskommittén 

Unga Byggare Öst

Uppdaterad: